คำคมที่ฉันชอบสะสม...(๑๓๕)

คำคมที่ฉันชอบสะสม

คำคมที่ฉันชอบสะสมไว้เพื่อเตือนสติ...ตัวเอง...

เป็นเช่นดั่ง..."ข้อคิดเตือนใจในการให้ดำรงชีวิต"

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำคมที่ฉันชอบสะสมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้นทุนเท่ากันคือความตาย..แต่สิ่งที่น่าคิดอีกอย่างที่ไม่เท่ากันคือ คุณงามความดีกับความชั่วที่ทำไว้ไม่เท่ากัน