การเตรียมตัวก่อนสมัครเป็นนักการเมือง

การเตรียมตัวก่อนสมัครเป็นนักการเมือง

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

การเตรียมความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้ง มีความสำคัญมาก ไม่ว่าท่านจะเป็นการไปสอบแข่งขัน คนที่มีการเตรียมความพร้อมมากกว่า เช่น อ่านหนังสือมากกว่า , หัดทำข้อสอบเก่าๆมากกว่ามักจะมีโอกาสสอบแข่งขันได้คะแนนที่ดีๆมากกว่าคนที่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้ง ก็เช่นเดียวกัน

สำหรับการเตรียมความพร้อม ผู้ที่จะเป็นนักการเมืองควรจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการเตรียมการพอสมควร อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาตนเองหลายๆอย่าง ดังนี้

1.เตรียมจิตใจ ผู้ที่จะสมัครเป็นนักการเมืองควรสำรวจตนเองก่อนว่า ตนเองมีความชอบหรือมีความรักในการเป็นนักการเมืองมากน้อยเพียงใด เพราะการสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องมีการแข่งขัน มีแพ้มีชนะ ถ้าหากเรามีความชอบ ความรัก การสมัครรับเลือกตั้งในช่วงแรกๆ เราอาจแพ้หลายครั้งติดต่อกัน แต่ถ้าหากว่าเรามีความชอบ มีความรัก ที่อยากจะเป็น เราก็จะมีแรง มีกำลังใจ ที่จะต่อสู้ ตัวอย่าง อับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ เขาแพ้การเลือกตั้งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อปี 1832 เขาแพ้การเลือกตั้งในการเป็นโฆษกปี 1838 เขาแพ้การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในปี 1840เขาแพ้การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 1843 จนกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 1846 ต่อมาเขาสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ได้รับการพ่ายแพ้เมื่อปี 1856 หลังจากนั้นเขาแพ้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี 1858 และสุดท้ายเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาในปี 1860

2.เตรียมร่างกาย คนที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพราะก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ที่จะเป็นนักการเมืองจะต้องเดินทางไปในที่ต่างๆ เพื่อสร้างสมบารมีก่อน เช่น ไปงานศพ ไปงานแต่งงาน ไปงานขึ้นบ้านใหม่ ไปงานวัด ไปงานบุญ ฯลฯ ซึ่งบางงานผู้สมัครที่ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อถูกเชิญให้กินเหล้า กินเบียร์ ก็ยิ่งทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมได้ง่ายยิ่งวันหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ต้องการเป็นนักการเมือง จะต้องออกไปปราศรัยวันละหลายๆแห่งอีกทั้งจะต้องเดินไปตามบ้านเรือนต่างๆเป็นจำนวนหลายๆกิโลเมตร เพื่อขอคะแนนเสียง ฉะนั้น ถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายไม่มีความแข็งแรง ก็จะทำให้เกิดการป่วยเจ็บและเป็นโรคต่างๆได้ง่าย

3.เตรียมเงิน ถ้าหากว่าท่านต้องการเป็นนักการเมือง ท่านจำเป็นจะต้องมีเงิน เนื่องจากการเป็นนักการเมืองต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ก่อนหาเสียง ท่านจะต้องไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท่านจะต้องให้เงินในการช่วยเหลือการจัดงาน เช่น งานศพงานแต่งงาน งานบุญ งานกุศล งานเลี้ยงต่างๆ ฯลฯ

อีกทั้งในช่วงเวลาหาเสียง ถึงแม้ท่านจะไม่ใช้เงินในการซื้อเสียงก็จริง แต่ท่านต้องใช้เงินสำหรับ เติมน้ำมันรถ , ทำป้ายหาเสียง, ค่าสมัคร , ค่ารูปถ่าย , ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคนที่มาช่วยงานท่าน เป็นต้น

4.เตรียมความรู้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องเตรียมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่จะต้องนำเอาไปใช้ในการบริหารงานเมื่อได้รับการเลือกตั้ง ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในพื้นที่และข่าวสารระดับประเทศ

5.เตรียมคนช่วยงาน ในการสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะสมัครเป็นทีมหรือเป็นบุคคล ผู้สมัครควรหาคนช่วยในการทำงาน เช่น ช่วงในการหาเสียงเลือกตั้ง ตัวผู้สมัครมักจะได้รับเชิญไปหลายๆงานพร้อมกัน เช่น ไปงานแต่งงาน 3 งานตอนกลางวัน , ไปงานศพ 2 งานในตอนกลางคืน ดังนั้น หากตัวผู้สมัครไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกงาน ในเวลาพร้อมกัน ผู้สมัครควรหาตัวแทนไปร่วมงานแทนผู้สมัคร เพื่อให้เจ้าของงานเกิดความภูมิใจที่ผู้สมัครยังคงคิดถึงกันและไม่ลืมเจ้าของงาน

6.เตรียมการประชาสัมพันธ์ตนเอง การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญมาก บางคนไปร่วมงานต่างๆมากมายแต่ขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์จึงทำให้คนรู้จักน้อยกว่าคนที่ทำประชาสัมพันธ์ตนเองเก่งๆ เช่นไปร่วมงาน 1 งาน แต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนำเอารูปของผู้สมัครท่านนั้นไปตีพิมพ์ถึง 1,000 ฉบับ เมื่อคนดูหนังสือพิมพ์จึงทำให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การใช้สื่อเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ตนเองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ หนังสือพิมพ์ , วารสาร ,วิทยุ , โทรทัศน์ , อินเตอร์เน็ตฯลฯ ล้วนแล้วแต่ทำให้คนรู้จักผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งมากขึ้น

7.เตรียมหาต้นสังกัดหรือหาทีมงาน เมื่อท่านจะสมัครเป็นผู้แทนราษฏร ท่านควรที่จะเตรียมตัวหาพรรคการเมืองที่ตนเองต้องการสังกัด หรือ หากว่าท่านต้องการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอบจ. , อบต. ,เทศบาล ท่านควรที่จะเข้าร่วมทีมหรือหากท่านต้องการเป็นผู้บริหาร ท่านก็ควรหาทีมงานที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน นอกเสียจากท่านจะลงสมัครคนเดียว

ดังนั้น หากท่านต้องการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นนักการเมือง การเตรียมความพร้อมในข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ท่านจะละเลยไปเสียมิได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#นักการเมือง

หมายเลขบันทึก

571831

เขียน

06 Jul 2014 @ 14:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก