วันนี้ขณะดิฉันนั่งรถเมล์กลับจากประชุมวิจัยก็ได้รับโทรศัพท์จากซากุระหัวหน้าตึกศัลยกรรมนรีเวชที่ส่งข่าวถึงการได้รับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอผลงานCQI และการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมคุณภาพที่ทางสถาบันจัดขึ้น ซึ่งคุณซากุระส่งข่าวมาพร้อมกับความปลาบปลื้มจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่  ซึ่งเบื้องหลังของการนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการของทีมPCT ศัลยกรรมนั้นคือความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่ว่าคนนำเสนอ คนที่อยู่ประจำบู๊ธ หรือแม้แต่คนที่ปฏิบัติงานที่ตึก ซึ่งสำหรับพวกเรานั้นรางวัลไม่สำคัญแต่กำลังใจและความร่วมมือจากทีมนี้สิทำให้เราประสบความสำเร็จ

 บรรยายกาศในงานมหกรรมคุณภาพบริเวณบู๊ธของPCT ศัลยกรรม

ส่วนหนึ่งของทีมPCT ศัลยกรรม

Pic_0066

เจ้าหน้าที่ประจำบู๊ธ

Pic_0122

เจ้าหน้าที่ประจำบู๊ธกำลังอธิบายให้ผู้มาเยี่ยมชมฟัง

Pic_0126

ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ

Pic_0128

บรรยายกาศในการนำเสนอCQI

ลีลาของผู้นำเสนอ

Pic_0135

ผู้ร่วมแสดงอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

Pic_0133

 

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง