"การประชุมที่พร้อมใจกันให้ประชุมในเวลา 11.30-13.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ได้พักผ่อน แต่เราก็ยังยินดีที่จะมาประชุมด้วยกันเพื่อให้งานบรรลุเป่าหมายพร้อมเพรียงกัน ...และสำคัญหัวหน้ากลุ่มงานเราเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อยด้วยนะ"

 ศศิชล หงษ์ไทย..ทดลองรายงาน