พิธีไหว้คุณครูประจำปี ๒๕๕๗

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอน้อมบูชาพระคุณของคุณครู ไว้ ณ ที่นี้


วันที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  วันนี้โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  จัดกิจกรรมประกอบพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ  อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
ตลอดเวลาที่รับราชการครูมา ๔๑  ปี เต็ม  บรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านพละ (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนไทยรัฐ ๗๖) อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ประมาณสองปีการศึกษา  จากนั้นย้ายมาสอนโรงเรียนบ้านนาเนียน (ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐ ๖๖)  อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ประมาณสองปีการศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เป็นเวลา ๓๗ ปี และปีนี้เป็นปีสุดท้ายของชีวิตราชการที่นั่งให้เด็กไหว้ในพิธีวันไหว้ครู

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

แปลว่า ครูอาจารย์ผู้ใหญ่ และผู้น้อยทั้งหลาย ล้วนเป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ปญญาวุฑฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

แปลว่า ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ ได้ให้โอวาทตักเตือนด้วยเมตตาธรรม ข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุณครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (5)

-สวัสดีครับ

-ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูครับ..

-ขอบคุณครับ...

เขียนเมื่อ 

เด็กน่ารักมากเลยครับ

คุณครูหายไปนานเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ขจิต  เปิดเทอมใหม่งานค่อนข้างเยอะค่ะ

เขียนเมื่อ 

เปิดเทอมใหม่...
ส่งใจมายังคุณครูเพื่อการสร้างสังคม นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ