ฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาโท

srisuda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฉันสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อปี 2555 และจนถึงวันนี้ฉันมุมานะศึกษาหาความรู้

จนฉันสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในปี 2557

ฉันมีความสุข ฉันมีความภาคภูมิใจมากๆเมื่อย้อนคิดไปว่า

จากเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสเรียนในระบบโรงเรียน แค่ ป.6

จะมีความสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตได้

แต่ฉันก็ทำได้แล้ว ฉันทำได้

ฉันขอขอบคุณ กศน.

การศึกษานอกโรงเรียน ที่ส่งฉันผ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉันขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเปิด ของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่ส่งฉันในระดับปริญญาตรี

และขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ให้ฉันได้เป็นมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ประสบการณ์

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสั่งสอนให้ความรู้กับศิษย์คนนี้

และขอบคุณเพื่อนๆร่วมรุ่นที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะ

ศรีสุดา

5536161130

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาระดับปริญญาโทความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ
และขอให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้อีกคนนะคะ

เขียนเมื่อ 

<p>มีช่อ..ดอกไม้..มามอบให้..เจ้าค่ะ</p>

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณกำลังใจ จากทุกท่านนะคะ

เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะ