ความเห็น 2969046

ฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาโท

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ
และขอให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงครับ ;)...