ช่วงนี้คณะเรา มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2549    ดูรูปความประทับใจได้ ที่นี่ ครับ   นอกจากนี้ยังมีโครงการค่าย Power Green เมื่อวันที่ 16-22 ต.ค. 49   และงานประชุมวิชาการ 33 ปี เรื่องนโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม : อนาคตร่วมของสังคมไทย  คงจะมีรูปมาให้ชมเร็วๆ นี้ครับ  เสร็จงานใหญ่ๆ แล้วใครมีความประทับใจอะไร - ไม่ประทับใจอะไร ก็มาบอกเล่ากันบ้างนะครับ แล้วอย่าลืมเคลียร์งานส่วนตัวด้วยนะครับ :-)