ปกติผู้เขียนชอบฟังพระเทศนา  ตอนเด็กชอบอ่านหนังสือพุทธประวัติสนุกมาก ปัจจุบันพระท่านมีสื่อในการประกอบการเทศนาด้วย โดยเฉพาะท่านที่ไปเรียนที่มหาจุฬาฯทันสมัยมาก ถ้าท่านใช้วิธีการเทศแบบใหม่เด็กๆคงไม่ตอบแบบเรื่องที่จะอ่านต่อไปนี้ (ถึงแม้ว่าจะเป็น church ก็เถอะ)

      A Sunday school teacher asked her little

children, as they were on the way to church

service, "And why is it necessary to be quiet in church?"

 One bright little girl replied, "Because people are sleeping."  

   

 Early one morning, a mother went in to wake up her son. "Wake up, son. It's time to go to school!" 

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">
 "But why, Mom? I don't want to go." </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">
"Give me two reasons why you don't want to go." "Well, the kids hate me for one, and the teachers hate me, too!" 


"Oh, that's no reason not to go to school. Come on now and get ready." </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">
"Give me two reasons why I should go to school." </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">
"Well, for one, you're 52 years old. And for another, you're the Principal!"</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center">Wizard</div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p align="justify">    เรื่องที่สองอ่านแล้วคิดถึง ผู้อำนวยการท่านหนึ่ง 1.ให้ทายว่าใคร เด็กบางคนชอบไปโรงเรียน บางคนไม่ชอบไป 2.ท่านมีวิธีการอย่างไรให้เด็กๆชอบไปโรงเรียนครับ ในระหว่างรอคำตอบขอแอบไปอ่านเรื่องพี่เมตตาและจะขอหายไปในกองหนังสือครับ </p>