10ทักษะการเรียนการสอนของครูยุคใหม่

10 ทักษะการเรียนการสอนของครูยุคใหม่

ประชุม โพธิกุล

ท่านเป็นเจ้าของทักษะการสอนสมัยใหม่หรือ?ในทุกวันนี้วิชาชีพต่างๆมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การสอนเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยในการพัฒนาทางการศึกษาจะแบ่งปันเวลากับการปรับปรุงทักษะการสอน ทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลง ครูสมัยใหม่จำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะในทักษะใหม่ๆครูสมัยใหม่จำเป็นต้องรู้

ทักษะการสอนแบบดั้งเดิม

ทักษะการเรียนการสอน6แบบแรกไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ความสำคัญของทักษะเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับครูยุคใหม่

1.ความมุ่งมั่น มันเป็นหลักการที่ว่าครูต้องมีความมุ่งมั่นในงานของครูและการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ความรับผิดชอบที่อยู่ในมือของครูสูงมากเพื่อทำให้ครูเป็นคนทันสมัยจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ มีความมุ่งมั่นในวิชาชีพของพวกเขาอย่างแท้จริง

2.การเตรียมการ เมื่อท่านรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการจะเป็นครูที่มีความสามารถต้องใช้เวลา ในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้เลยที่ครูจะไม่ฝึกฝนอบรมทางการศึกษาแบบเป็นทางการ ความต้องการเหล่านี้เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงระดับการศึกษาของสังคม การเตรียมการที่ดีในการเป็นครูเป็นสิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิผล ท่านคงต้องเจริญรอยตามธรรมเนียมปฏิบัติ

3.การจัดระบบ องค์การที่ดีมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ครูจะต้องจัดระบบของบทเรียนและจัดสรรเวลาให้ครอบคลุมบทเรียนทั้งหมด นักเรียนสามารถบอกว่าบทเรียนที่วางแผนไว้ไม่ดีได้ตลอดเวลาและนักเรียนเข้าใจว่าครูไม่ได้พยายามทำอย่างที่ผู้เรียนต้องการ

4.ความอดทน ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับครูจะต้องจัดการกับอคติที่ครูอาจจะมีและต้องปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความเท่าเทียมโดยปราศจากฉันทาคติ เป็นทักษะที่สำคัญมาก ต้องไม่ยัดเยียดแนวคิดของการมองโลกของท่านให้กับนักเรียนของท่านสมควรที่จะเปิดอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆให้นักเรียนได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง

5.การเล่าเรื่อง เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการสอน การถ่ายทอดความคิดโดยผ่านเรื่องราวต่างๆ ครูที่เก่งวิธีการนี้ในชั้นเรียนสำหรับยุคนี้การสอนบทเรียนโดยใช้เทคนิคการบอกเล่าเรื่องราวเป็นทักษะการสอนที่มหัศจรรย์ ในการพัฒนาได้ทุกเวลา การใช้ประโยชน์จากการทิ้งบทเรียนไว้ในชั้นแล้วให้นักเรียนค้นหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระดับต่อไป ผู้เรียนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน

6.เปิดโอกาสให้ตั้งคำถาม ให้มีการอภิปรายและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นหลักการในการสนับสนุนและประยุกต์เทคนิคการสอนแบบใหม่ ครูต้องตอบคำถามนักเรียน ครูสมัยใหม่ฟังคำถามของนักเรียนอย่างจริงจังและตอบคำถามให้ตรงประเด็นอย่างตรงไปตรงมา มิใช่ตอบแบบขอไปทีหรือตอบตามหนังสือ อาจเป็นบางครั้งท่านไม่สามารถตอบคำถามได้หรือท่านไม่มีเวลา ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือพูดเรื่อยเปื่อยหรือตัดบท ครูอาจพูดว่าขอเวลาไปค้นคำตอบมาให้

ทักษะการสอนใหม่

ทักษะการสอนแบบใหม่เหล่านี้เป็นการเติมเต็มทักษะการสอนแบบดั้งเดิม ทักษะเหล่านี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ การรวมเข้ากับทักษะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่าท่านเป็นครูสมัยใหม่

7.นวัตกรรม ครูสมัยใหม่ต้องเต็มใจที่จะใช้นวัตกรรมและพยายามใช้สิ่งใหม่ๆ ทั้งทักษะการสอนและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ เครื่องมือ ICTอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ครูสมัยใหม่ต้องเป็นผู้ประยุกต์ใช้ก่อน

8.มีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยี ครูสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงแต่ใช้นวัตกรรมแต่ต้องเต็มใจสำรวจเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น IPAD และโปรแกรมต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล ครูสมัยใหม่ควรสืบค้นICT.ใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน

9.ทักษะสังคม ทักษะการสอนแบบดั้งเดิมต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถาม ครูสมัยใหม่ ควรนำด้วยการสนทนาในเครือข่ายทางสังคมเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ภายนอกชั้นเรียน เราอาจให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะในtwitter.ที่นำมาใช้ในห้องเรียน ความคิดต่างๆสำหรับครูเพื่อสำรวจความคิดในเชิงลึกมากขึ้น

10.เป็นชั้นเทพในด้านเทคโนโลยี ที่เราหมายถึงเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบัน internetเป็นแหล่งความรู้ที่ใหญ่ยิ่งที่มวลมนุษยชาติได้รู้จักดังนั้นครูสมัยใหม่ต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นและค้นหาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เด็กเต็มใจที่จะทำตาม ท่านต้องเป็นบุคคลที่ต้องสืบค้นหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อสร้างสิ่งท้าทายและมุ่งให้ผู้เรียนได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียนหรือทาง net.

อะไรเป็นทักษะของครูสมัยใหม่ที่ท่านชอบกรุณาเล่าสู่กันฟังบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พฤติกรรมของมนุษย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ขออนุญาต นำไปปรับใช้ในระดับ อุดมศึกษา นะครับท่านอาจารย์

หมายเลขบันทึก

568717

เขียน

19 May 2014 @ 15:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก