​ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)

  ติดต่อ

ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความฟื้นฟูวิชาการซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในฐานข้อมูลทางวิชาการของประเทศไทยครอบคลุมทางด้านเภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (medical and health science)

ชื่อวารสาร : ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)

ISSN : 1686-9540</p><p>กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

URL : http://wisdom.pharm.su.ac.th/continuing-education/continuing-journal

สถานที่ติดต่อ :คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม73000โทรศัพท์ : 0-3424-4462 โทรสาร : 0-3424-4462

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resources

หมายเลขบันทึก: 567935, เขียน: , แก้ไข, 2014-05-14 09:42:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เภสัชศาสตร์#electronic journal#electronic resources#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร#Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences#ไทยไภษัชยนิพนธ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

เป็นคำเฉพาะที่ได้ยินเป็นครั้งแรกครับ ;)...