มอบรางวัลสั่นสะเทือนวงการ NUKM

รางวัลที่เรามอบให้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กับคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ใน มน. ต่อไป

     ตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าที่ มน. เรามียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ 3 ด้าน หลัก ๆ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน 3 ยุทธศาสตร์  ได้แก่

   1.  สร้างบุคลากร  ที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และศรัทธาในกระบวนการของการจัดการความรู้  เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะทำให้เกิดบุคลากรที่มีลักษณะของบุคคลเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   2.  สร้างนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและองค์กรของตนเองได้อย่างสะดวก  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานย่อยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

   3.  ติดตาม / ประเมินผลเพื่อมอบรางวัล  และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI)

     รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ 
<KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร (อีกครั้ง)>  ที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เคยบันทึกไว้นะคะ  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์เดียวกับที่เราได้ใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ที่ มน. ที่ผ่านมาเช่นกัน  สำหรับในข้อที่ 3 การติดตาม / ประเมินผลเพื่อมอบรางวัลในด้าน QA นั้น มน. โดย QAU พร้อมทั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นทีมงานของเรา ได้มีการพิจารณามอบโล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพ  ตั้งแต่ปี 2544 มาจนถึงปัจจุบัน  โดยมอบทั้งในระดับองค์กรได้แก่  คณะวิชา และหน่วยงาน  ส่วนในระดับบุคคลได้แก่ อาจารย์/ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน <โล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพ ปี 48>

     ส่วนในด้าน KM ในปีที่ผ่านมาเรามีแนวคิดที่จะมอบรางวัลให้กับคณะ / หน่วยงาน และบุคลากรด้าน KM อีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมารางวัลด้าน QA ระดับบุคคลส่วนหนึ่งเราพิจารณาจากการนำ KM ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลดังนี้

1.  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก
      คณบดีที่เอื้อต่อการนำ  QA2KM มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

2.  รศ.มาลินี  ธนารุณ
      คณบดีที่ช่วยขับเคลื่อน QA2KM ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

3.  รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย
      บุคคลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน QA2KM ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

4.  คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์
      บุคคลสำคัญที่นำ KM มาต่อยอด QA ในสำนักงานเลขานุการคณะ

     เนื่องจากในปีที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงาน หรือชุมชนใดผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีหน่วยงานใน มน. ที่ดำเนินงานด้าน KM นะคะ  แต่เป็นเพราะผลงานอาจยังไม่ต่อเนื่องและโดดเด่นเท่าที่ควรจึงยังไม่ชนะใจกรรมการของเราค่ะ  แต่สำหรับปีนี้พอจะมีเค้ารางแล้วเพราะมีคณะวิชา  หน่วยงาน และชุมชน ที่นำ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหลายๆ จุดของ มน.  ซึ่งคณะกรรมการกำลังจับตาดูผลงานที่มีออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด  จึงดิฉันขอแอบกระซิบผ่านบันทึกนี้ว่าหากหน่วยงานใดที่กำลังดำเนินงานด้าน KM อยู่ก็ขอให้โชว์ฝีมือกันให้เต็มที่เลยนะคะ  

     สำหรับรางวัลที่เรามอบให้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้  เพื่อเป็นตัวอย่าง  หรือต้นแบบในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กับคณะ / หน่วยงาน และชุมชนอื่นๆ ใน มน. ต่อไป  ดิฉันเชื่อว่าการมอบรางวัลด้าน KM ในปีนี้ซึ่งเป็นการมอบรางวัลอย่างเต็มรูปแบบในปีแรกซึ่งเราที่จะมอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเหมือนกับรางวัลด้าน QA ในทุกปี  จะต้องสั่นสะเทือนวงการ KM ใน มน. ไม่แพ้บรรยากาศการมอบรางวัล QA ในปีแรกอย่างแน่นอนค่ะ  เรามาร่วมกันทำ  ร่วมกันเชียร์ และร่วมชื่นชมเพื่อนของเราไปพร้อมๆ กันดีมั้ยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#nukm#รางวัลkm

หมายเลขบันทึก: 56766, เขียน: 01 Nov 2006 @ 15:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • เข้มแข็งและเยี่ยมมากเลยครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
  • ร่วมเชียร์ด้วยคนนะค่ะ
  • น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างมากค่ะ
  • ขอบคุณคุณขจิต และแต้วมากค่ะ  เสียดายจังที่ไม่ได้เจอกันใน UKM8 ที่ มน.
  • แต้วคะ  ฝากบอกดาวด้วยว่าของฝากถึงมือตูนแล้ว  ได้รับของ+อ่านการ์ดจากดาวแล้วหายเหนื่อยเลยจ้ะ 
  • โอกาสหน้าที่ มข. ช่วงมกราคมหวังว่าจะได้เจอกันนะคะ
วิภา เพิ่มผลนิรันดร์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณพี่ตูนนะคะที่บอกข่าวต่างๆ อย่างสม่ำเสมอผ่านบล็อคนี้  จะร่วมเชียร์และชื่นชมไปกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยคนนะคะ
  • Mobile Unit ก็กำลังจะมีการมอบรางวัลให้กับคณะและบุคลากรที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการออกหน่วยฯ แต่ละครั้งในปี 2549  รวมไปถึงสามารถนำเอาโจทย์ที่ได้พบเจอในการออกหน่วยฯ แต่ละครั้งไปเป็นแนวทางในการแก้ไขในเชิงวิจัยได้  ซึ่งมีหลากหลายคณะทีเดียวค่ะ  เรียกได้ว่าครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินใจลำบากกันเลยก็ว่าได้
  • คิดว่าเราคงได้ร่วมชื่นชมบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยประกันฯ และจากสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาไปพร้อมๆ กันแน่ๆ เลยค่ะ