การปฎิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตอนที่ 1

การปฎิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตอนที่ 1

สวัสดีครับ....วันนี้ผมจะมาพูดถึงการปฎิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตอนที่ 1 ครับ

       คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ (หน่วยราชการและหน่วยรัฐวิสาหกิจเทียบเท่าระดับกรม)ดำเนินการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน 4 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ให้หน่วยราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ ในการกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดการใช้ พลังงานในหน่วยงาน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานคณะทำงาน โดยกำหนดเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลงอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้เดิมในปีงบประมาณ 2544 และให้แจ้งผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทราบ เพื่อรวบรวมไว้เป็นประโยชน์ในการกำหนด นโยบายในปีต่อไป

ครั้งที่ 2

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 ให้หน่วยงานราชการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดังต่อไปนี้

  1. เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ที่ให้หน่วยงานราชการระดับกรมจัดตั้งคณะทำงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานเพื่อรับผอดชอบในคณะทำงาน การกำหนดแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายในการลดพลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5
  2. ให้รถราชการที่ใช้น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ได้ ต้องใช้ ออกเทน 91 โดยให้กรมบัญชีกลางออกเป็นระเบียบบังคับ และให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฎิบัติของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด และให้มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถราชการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
  3. ให้ปรับอุณหภูมิห้องปรับอากาศเป็น 25 - 26 องศาเวลเซียส และรณรงค์เลิกใส่เสื้อนอก โดยให้ข้าราชการการเมืองและ      ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูง ทำเป็นตัวอย่าง
  4. ให้ดูแลเรื่องการใช้ลิฟต์ของหน่วยงานราชการ โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์กรณีขึ้นลงเพียงชั้นเดียว หรือจัดการให้ระบบลิฟต์สามารถหยุดได้ชั้นเว้นชั้น และควรหาวิธีปรับปรุงลิฟต์ให้สามารถตัดไฟได้อัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

       ครับสำหรับวันนี้....ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับ พรุ่งนี้จะมาพูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ต่อครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอาคารสถานที่คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 56762, เขียน: 01 Nov 2006 @ 14:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

แหม! ยังกะได้เป็นคณะรัฐมนตรีด้วยเลย เพราะได้รู้เรื่องราวอย่างละเอียด ขอบคุณมากค่ะ