KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 193. KM ด้านกิจการนักศึกษา

         KM ด้านกิจการนักศึกษาอาจมีได้ ๒ มิติ คือ
           (๑) วง CoP ของผู้บริหาร  และหรือ เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษา
           (๒) วง ลปรร. ของนักศึกษาเองที่ทำกิจกรรมเพื่อขยายหน่ออ่อนความดีภายในตน และช่วยให้เพื่อนได้ขยายหน่ออ่อนนั้น  ผ่านการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น  หรือแก่สังคม


        ทั้ง ๒ วง มีความสำคัญและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน     แต่ที่จะมีผลในระดับปฏิวัติกิจการนักศึกษา  และปฏิวัติ "การศึกษาไทย" คือวงที่ ๒

         ฐานคิดเกี่ยวกับ KM วงที่ ๒ อ่านได้จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/46287, http://gotoknow.org/blog/thaikm/42245, http://gotoknow.org/blog/thaikm/42719, http://gotoknow.org/blog/thaikm/42860, และ http://gotoknow.org/blog/thaikm/47001

         KM ด้านกิจการนักศึกษา กับ KM ด้านเด็ก (เด็กโต) และเยาวชน หรือวัยรุ่น     ใช้หลักการเดียวกัน   คือหลักการให้เยาวชนเขาทำกิจกรรม ใช้เรี่ยวแรงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเอง    เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือแก่ชุมชน แก่สังคม   

         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ "คุณอำนวย" และ "คุณเอื้อ"    

         เน้นว่า ต้องพัฒนาโดยส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่น     แล้วจะมีผลกระตุ้นต่อมความดีที่มีอยู่แล้วในคนทุกคน

วิจารณ์ พานิช
๒๕ ตค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm#km-วันละคำ

หมายเลขบันทึก: 56758, เขียน: 01 Nov 2006 @ 14:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)