วันที่ 1 พ.ย. 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเรียนรู้การใช้ gotoknow ร่วมกัน ทุกคนกระตือรือร้น สนใจ ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี