สัปดาห์รักษ์วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

รักองค์กรมากกว่ารักสุขภาพก็ไม่ได้ รักสุขภาพมากกว่ารักองค์กรก็ไม่ดี ที่ดีก็คือรักให้สมดุลกัน
ระหว่างวันที่ 30 ตค. ถึง วันที่ 3 พย. ที่วลัยลักษณ์ได้มีการจัดงาน สัปดาห์รักษ์วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ  โดยมีคุณจรวยพร จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ และหน่วย OD ของมหาวิทยาลัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดการงาน โดยมีหน่วยงานในวลัยลักษณ์อีก 17 หน่วยงานภายใต้โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานเข้าร่วมงานอย่างมากมายที่เดียว ผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานและได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานเปิดงาน ก็รู้สึกยินดีอย่างมาก และรู้สึกภูมิใจแทนวลัยลักษณ์องค์กรแห่งนี้ ที่มีบุคลากร สายสนับสนุนที่มีคุณค่าอย่างมาก หรืออาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า วลัยลักษณ์มีทุนมนุษย์ในส่วนของสายสนับสนุนที่ดีมากทีเดียว เพราะจากที่ผมได้พบเห็น พนักงานมีความรักความสามัคคีที่ดีมาก มีการทำงานร่วมกัน มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งผมเคยเขียนไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้แล้วว่า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แต่องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไป และให้ความสำคัญเฉพาะในเรื่องความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว   นอกจากนี้ผมคิดว่าชื่องานที่จัดนี้เป็นชื่องานที่ตั้งได้อย่างเหมาะสมมาก มองได้เห็นแก่นแท้ของการพัฒนาองค์กร เพราะความสำเร็จขององค์กรใด ๆ ก็ตาม องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ สุขภาพขององค์กร และสุขภาพขององค์กรจะดีหรือไม่ ก็จะขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนในองค์กร การที่สุขภาพของคนในองค์กรจะถูกมองว่าดีหรือไม่ เรามองได้ 2 ด้าน คือ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  เราจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้พนักงานของเรามีสุขภาพกายและจิตที่ดี นั่นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของหน่วย OD ที่ต้องคิดทำ และสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่พนักงานในองค์กรใด ๆ จะมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ก็จะต้องมีผลมาจากเรื่องส่วนตัว และเรื่องงาน ดังนั้น เมื่องานเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขภาพที่ดี เราก็ควรที่จะให้ความรักและความสำคัญกับงานและผู้ให้งานเราทำ ผมหมายถึงองค์กรที่เราทำงานนั่นเอง อย่างมีความรับผิดชอบ  และนี่ก็คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่า รักษ์วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างมาก  และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ความรักทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องมีความสมดุลกัน รักองค์กรมากกว่ารักสุขภาพก็ไม่ได้ รักสุขภาพมากกว่ารักองค์กรก็ไม่ดี ที่ดีก็คือรักให้สมดุลกัน  หลายคนอาจจะมองว่า การจัดกิจกรรมเช่นนี้ ไม่ค่อยเห็นว่ามีประโยชน์ อาจจะทำให้เสียเวลาการทำงานมากกว่า ผมคิดว่าการคิดเช่นนี้อาจจะมองแยกส่วนมากเกินไป แต่ถ้าได้มองแบบองค์รวมแล้ว จะเห็นว่ากิจกรรมเช่นนี้แหละครับเป็นกิจกรรม ที่สร้างทุนมนุษย์ขององค์กรในเรื่อง ความเสียสละ การทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่สร้างได้ยาก และต้องใช้เวลาพอสมควรที่เดียว แต่ถ้าหากสร้างได้แล้ว มันจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อความสำเร็จขององค์กรทุก ๆ องค์กร จริง ๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์

คำสำคัญ (Tags)#วัฒนธรรมองค์กร#cko#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเลขบันทึก: 56743, เขียน: 01 Nov 2006 @ 13:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

กิจกรรมนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่จากสมาชิกของหน่วยงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ พนักงาน และอาจารย์ที่คอยเป็นกำลังใจให้การสนับสนุน ร่วมกิจกรรมตลอดโดยเฉพาะร่วมร้องเพลงเพราะๆ ให้เราฟัง...ขอบคุณคะ
                                                                   ปิติกานต์

ศิริมาศ เลือดกาญจนา
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

ชอบชื่อโครงการค่ะ ถ้าให้เดาคำว่า รักษ์วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ
รักษ์แรกน่าจะหมายถึงการอนุรักษ์ ธำรงค์รักษา พัฒนาให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งเหมาะสมดีที่ใช้กับรักษ์วลัยลักษณ์ รักษ์สอง คงจะหมายถึงรักสุขภาพของตนเองและคนรัก น่าจะเป็นเรื่องรักที่ไม่ใช่รักษ์แรก ถ้าชื่อโครงการเป็น รักษ์วลัยลักษณ์ รักสุขภาพ น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันนะคะ หากเข้าใจอะไรผิด ต้องขอโทษด้วย มีใครช่วยอธิบายที่มาเพิ่มเติมก็ยินดีค่ะ
ปราถนาจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้