การ set counter ในแบบไม่ให้นับตัวเอง ทำได้นะครับโดยการกรอกเลข ip คอมพิวเตอร์ที่คุณใ้ช้อยู่สังเกตง่ายครับ ใน gotoknow จะแสดง ip ไว้

 เช่นที่ http://www.sitemeter.com/
เมื่อท่านสมัครขอตัวนับสถิติ หรือ login เข้าไปแก้ไข  หลังจาก login แล้ว ให้คลิกที่ Manager (ดังภาพ)

จากนั้น เมนูด้านซ้ายจะปรากฏขึ้น
ไปคลิกที่ Ignore Visits

จะเห็นรายละเอียดดังภาพ

  Home   |   Statistics   |   Manager   |   Weblog   |   Help   |   Upgrade   |   Logout      
 
 
  Overview 
 
  Site Information 
 
  Email Address 
 
  Stats-by-Email 
 
  Site Location 
 
  HTML Code 
 
  Password 
 
  Meter Style 
 
  Ignore Visits 
 
  Privacy Level 
 
  Starting Count 
 
  Reset Counter 
 
 
        

In order to get a more accurate count of the visitors to your site, you can use this page to make Site Meter ignore your own visits to your site.

Site Meter will ignore your visit by setting a cookie in your browser. When you visit your own site, the browser will ask the Site Meter server for the counter to display on your web page. As part of that request, your browser will send the cookie to Site Meter. Site Meter will see the request for the counter was from your browser and won't record the visit. If you use multiple browsers or multiple computers to access your site, you will need to return to this page to ignore your visits on each of them.

CURRENT STATUS: Visits from this browser to your site (s24bonkm) are being tracked.NOTE: If you press the button to stop your visits from being tracked and the message above says they are still being tracked, then your browser is not configured correctly to send the "Ignore" cookie to Site Meter. To use this feature, permanent (not session) cookies must be enabled in your browser for the Site Meter site and your browser must not have the cookie option "for the originating web site only" checked (which means you are allowing third-party cookies).

In addition, your visits will only be ignored for the currently logged-in Site Meter account when you press the button above. Site Meter can ignore visits from your browser to multiple accounts at the same time, but you will have to set each account to ignore your visits by logging into each of them separately and coming to this page.

(Or you can ignore visits by IP address)


 

สามารถที่จะคลิกที่ IGNORE visit my site from this browser ซึ่งอาจจะต้องกำหนดรายละเอียดบางอย่าง

หรือทำในแบบแน่นอน เข้าไปคลิกที่ บรรทัดล่างสุด
(Or you can ignore visits by IP address)

เมื่อคลิกแล้ว จะขึ้นหน้าจอที่แจ้งหมายเลข ของเครื่องของท่าน
ก็คลิกอีกครั้ง เท่านี้ก้เรียบร้อยครับ

 

 

ภาพที่เห็นเป็นตัวนับสถิติของ http://www.webhostingcounter.com/
เมื่อคุณสมัครใ้ช้บริการสถิติตัวนี้ หรือ login เข้าไปแก้ไข
จะพบหน้าจอดังภาพที่ปรากฏ หากต้องการตั้งค่า Stat counter แบบไม่นับตัวเอง

ดูที่ช่อง Ban IP คลิกที่ปุ่ม My address
Ip เครื่องของท่านจะปรากกฏโดยอัตโนมัติ
แล้วคลิก Submit ปุ่มสีแดงด้านล่างได้เลย

คราวนี้ก็เรียบร้อยครับ

ทีนี้ ไม่ว่้าคุณจะคลิกเปิดดูบล็อกของท่านอีก 100 ครั้ง 1000 ครั้ง สถิติก็จะไม่นับจำนวนที่คลิกจากเครื่องของท่าน ทำให้ทราบข้อมูลสถิติของผู้อื่นที่เรียกดูข้อมูลจากบล็อกของคุณที่เป็นจริง