โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2

ตั้งอยู่เลขที่70/8 ซอยคุณประสะนี  ถนนลาดพร้าว 94  วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร10310

โทร. 02-5398197

 

วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก  โรงเรียนสวยสง่า  เพราะทาสีใหม่สวยงาม  นักเรียนก็มีความสุข  ครูมีความสดชื่น  เมื่อวันเปิดภาคเรียน  เช้านี้เปิดเสียงตามสายเป็นเพลงลอยกระทง เพราะใกล้จะถึงเทศกาลวันลอยกระทง  ทุกๆปีการศึกษา  นักเรียนไม่ต้องไปลอยกระทงที่อื่น  ครูอ้อยก็จะลอยที่โรงเรียนเลย

แต่ปีนี้ครูอ้อยมีโรงเรียนที่ไปเรียน  อาจจะลอยได้ทั้ง2 แห่ง

ทำไมต้องลอยกระทง  ก็เป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาอย่างช้านานแล้ว  ในสมัยที่ครูอ้อยเป็นเด็ก  ตื่นเต้นกันมาก เพราะนักเรียนต้องทำกระทงเพื่อส่งคุณครูเก็บคะแนน  พอโตขึ้นมาก็  ตัดลำต้นกล้วย  หยวกกล้วยนั่นเอง  มาหั่นเป็นท่อนเพื่อเป็นทุ่นให้กระทงลอยน้ำได้ แต่เด็กสมัยนี้  ชอบซื้อโฟม  สะดวกและหาง่ายกว่าลำต้นกล้วย

จะขอย้อนกลับมาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  : ที่ครูสิริพรรัก

แต่ไม่ได้หมายถึง  ครูอ้อยรักคนเดียวนะคะ  ครูทุกคนรักค่ะ  มาดูรูปภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงเมื่อเช้านี้  ครูอ้อยแอบบันทึกไว้

 

 

                                                      <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นประถม  มี 2ระดับ คืออนุบาล กับประถมศึกษา</p><p>อนุบาลเริ่มเรียนตั้งแต่4 ขวบ  เรียน 2 ปี  จึงขึ้นมาเรียนชั้น ประถม</p><p>ชั้นประถมมีตั้งแต่ ป.1 - ป.6</p><p>นักเรียนมีทั้งสิ้น 1,600  กว่าคน</p><p> กิจกรรมยามเช้า  เป็นเวลาเดียวที่นักเรียนและครูจะมีกิจกรรมและปฏิบัติร่วมกัน  เช่น เคารพธงชาติ  สวดมนต์  กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า  และอื่น ๆอีกตามโอกาสและประเพณี</p><p></p><table border="0" width="200" align="center" style="height: 200px"><tbody><tr>

     

</tr></tbody></table><p>นักเรียนของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ  จะเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย  สุขภาพดี  มีไหวพริบ  รักการเรียนรู้  เพราะโรงเรียนมีวิสัยทัศน์  และหลักการพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งจะติดตามได้ที่นี่</p>