วันที่ 26 ต.ค.49  ผมไปประชุมสภาฯ จุฬาฯ   พอ ผศ. ดร. มรว. กัลยา  ติงศภัทิย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ถามท่านเรื่องการอภิปรายเรื่องการจัดการความรู้   ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad Research) ครั้งที่ 6   ระหว่างวันที่ 13 - 14 ต.ค.49 ที่จุฬาฯ

         ท่านตอบว่าสนุกมาก   ได้เห็น KM 2 ขั้วที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง   คือ KM ของบริษัทยักษ์ใหญ่ปูนซีเมนต์ไทย  กับ KM ของภาควิชาพยาธิวิทยาที่เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ คนแค่ 200 คน

         ท่านบอกว่าตื่นตาตื่นใจกับคำบอกเล่าของ อ. หมอปารมีว่าหลังทำ KM แล้วเวลาไปงานศพหรืองานแต่งงานต้องไปรถบัส   รถตู้ไม่พอ  เพราะ KM ทำให้คนรักกันสามัคคีกัน

         เห็น อ. หมอปารมีเงียบไป   ไม่เล่าเรื่องที่ไปอภิปรายเรื่องนี้ที่จุฬาฯ   จึงทวงถามมาครับ

วิจารณ์  พานิช
 26 ต.ค.49