Baby Research : 3. เจาะลึก 287 วันกับ Baby Research

บอย สหเวช

   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมนำเสนอแผนวิจัยของสำนักงานให้ที่บุคลากรในคณะฯ ทราบซึ่งเป็นวันคณบดีพบหน่วยงาน เป็น Passion Plan ที่ผมวางไว้แบบมีกรอบเวลา และใช้ชื่อว่า Baby Research 287 วัน (นับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2549
ใช้กลยุทธ์ 1 งาน 1 เรื่อง

     รายละเอียดที่ผมได้ลองกำหนดไว้ มีดังนี้ครับ  

 • นำเสนอยุทธศาสตร์วิจัยของสนง.ปี 50 โดยคุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์
  13 ต.ค. 49

 • กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
  - จุดไฟวิจัยสถาบัน 1.  โดย คุณภาวินี  บุตระ
  - จุดไฟวิจัยสถาบัน 2.  โดย คุณพิชญานนท์ และทีมงาน
    27
  ต.ค. 49

 • - แต่งตั้งคณะที่ปรึกษางานวิจัยสถาบันของสนง.
  -
  สรุปหัวข้องานวิจัย 1 งาน 1 เรื่อง  โดยคำแนะนำของประธานที่ปรึกษา
    งานวิจัยสถาบัน (เดือนพฤศจิกายน)

 • รายงานความก้าวหน้าในกรอบงานวิจัยสถาบันของทั้ง 5 งาน ให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ทราบ 8 ธ.ค. 49

 • จัดกิจกรรมวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย (ครั้งที่ 1) ตัวแทนงานนำเสนอ (เดือนมกราคม)

 • จัดกิจกรรมวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย (ครั้งที่ 2) ตัวแทนงานนำเสนอ (เดือนกุมภาพันธ์)

 • ดำเนินการจัดทำวิจัยสถาบันตามระเบียบวิธีวิจัย (เดือนมีนาคม)

 • รายงานความก้าวหน้าวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1 (11 เม.ย. 50)

 • ดำเนินการจัดทำวิจัยสถาบันตามระเบียบวิธีวิจัย (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน)

 • นำเสนองานวิจัยสถาบันของสำนักงานฯ ทั้ง 5 งาน (16 ก.ค. 50)

 • ส่งรูปเล่มงานวิจัยสถาบันให้คณะฯ (29 ก.ค. 50)

  หลายคนคง งง กับผม ว่าทำไมต้องกำหนดวันที่ไว้ตายตัวขนาดนั้น ตึงเกินไปหรือเปล่า วันที่ผมกำหนดมีความหมายครับ และอยากให้ทุกคนตั้งใจทำให้ได้ครับ ขอขยายความเรียงตามวันที่ดังนี้

 • 13 ต.ค. 49 วันคณบดีพบหน่วยงาน (เป็นวันที่ผมต้องนำเสนอแผนงานวิจัยของสำนักงาน ประจำปี 2550 เป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอครับ

 • 27 ต.ค. 49 ความจริงเป็นวันประชุมสำนักงาน โดยปกติจะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้เอื้อเวลาให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้กันครับ

 • 8 ธ.ค. 49 วันเกิดรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู)

 • 11 เม.ย. 50 วันเกิดท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

 • 16 ก.ค. 50 วันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์

 • 29 ก.ค. 50 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

  เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ สำหรับน้องใหม่ที่เริ่มทำวิจัยสถาบันครับ
   

                                                                        บอย สหเวช
   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#ดัชนีที่4.1-50#baby-research

หมายเลขบันทึก: 56760, เขียน: 01 Nov 2006 @ 14:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

นอกจากกรอบเวลาชัดเจน อย่างคนทำงานมีแผนแล้ว  ยังมีวิธีเตือนใจให้ไม่ลืมวันนัดหมายได้ดีจริงๆ นะคะ