ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพุทธิโศภน


ประชุมนัดหมาย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนพุทธิโศภน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพุทธิโศภน ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมานี้ ทางโรงเรียนพุทธิโศภนได้มีการชี้แจ้งและหมายมอบงานในส่วนหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติในระยะเวลาที่ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนพุทธิโศภนให้ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้

ควรจัดทำแผนเป็นรายชั่วโมง 1 แผนไม่ควรที่จะเกิน 1-2 ชั่วโมง และบันทึกหลังแผนการสอน (ข้อเสนอแนะความเห็น) ครูพี่เลี้ยงจะเป็นคนให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

*** เงื่อนไขในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ควรเขียนแผนให้เป็นสากล ครบทุกองค์ประกอบของการเขียนแผน และแต่ละส่วนต้องสอดคล้องกัน ทั้ง สื่อ และการประเมิน และการเขียนแผนนั้นจะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดมากกว่าหนังสือเรียน    

การบันทึกหลังการสอน จะเน้นอยู่สองเรื่องคือ

     1.1 ตัวผู้เรียน คือ ผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน

     1.2 ตัวแผน คือ ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแผนที่จะต้องแก้ไขในการสอนอย่างไร

2. แฟ้มสะสมผลงาน/โครงการ

ชิ้นงานนี้ให้ส่งให้วิชาการและผู้บริหารตรวจ ในส่วนของโครงการหรืองานวิจัย ควรส่งหัวข้อโครงการหรือหัวข้อวิจัยสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ (ส่งที่วิชาการ)

การประเมิน จะประเมินเป็นช่วง ๆ คือ เดือนพฤษภาคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกำหนดส่งแบบสมบูรณ์ 15 กันยายน พ.ศ.2557

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่วิชาการจะให้คะแนนนักศึกษา

10 คะแนน จากผู้บริหาร และโครงการ/วิจัย รวมกัน 50 %

4. การแต่งกายนักศึกษา

ให้ใส่ชุดนักศึกษา หรือชุดวอร์มของสถานบันเมื่อต้องทำกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ส่วนวันศุกร์อาจจะใส่เสื้อพื้นเมืองกระโปรงนักศึกษา

5. เวรประจำวัน/เวรกิจกรรม

เวรประตูโรงเรียน เช้า-เย็น และเวรโรงอาหาร เช้า-กลางวัน (ในทีนี้ยังไม่ระบุวันเวลาที่แน่นอน)

6. การรับประทานอาหารกลางวัน

การรับประทานอาหารกลางวันจะรับประทานในเวลา 11.45 น. พร้อมกัน

7. การขอลา

การลาให้แจ้งล่วงหน้าหรือบอกเพื่อนลาให้

8. เวลามา/เวลากลับ

ในส่วนของการลงเวลามาต้องเรียงตามลำดับการมา ส่วนเวลากลับตั้งแต่ 16.00  น. ขึ้นอยู่กับภาระงานในวันนั้น

9. เลือกหัวหน้านักศึกษา 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการประสาทงานและรับเรื่อง

10. การทำ (ทำเนียบรุ่น) นักศึกษาฝึกสอน


*** โครงการที่โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดขึ้น

1. สมุดรักการอ่าน

2. นวัตกรรมลายมืองาม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)

3. โครงการโรงเรียนในฝันความดีพื้นฐานสากล

4. โรงเรียนวิถีพุทธิ (เข้าค่ายคุณธรรม)

5. โครงการสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรเพิ่มเติม

     ป.1-ป.3 หลักสูตรจีน ไทย

     ป.4-ป.6 หลักสูตรศึกษาด้วยตนเอง


โรงเรียนเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และให้นักศึกษาเริ่มมาโรงเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

หมายเลขบันทึก: 567346เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2014 12:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤษภาคม 2014 13:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ครูมาเยี่ยมบันทึกก่อนออกฝึกสอนนะครับ ;)...

สวัสดีค่ะ อาจารย์Ongkuleemarn

ขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมบันทึกของดิฉัน 

ขอบคุณมากค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี