ประโยชน์แห่งควายล้วน
นับไม่หมดครบถ้วน มากมายเหลือคณา

เนื้อหนังมังสาใช้
เต็มอัตราที่ให้ คุณค่าแห่งคน

เขาควายคู่งามนั้น
เป็นปี่อันสูงชัน “สรไนพิสเนญชัย”

เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นโจ้ง
หัวควายเขางอนโค้ง คนรู้ “คาราบาว”

เขางามขัดมันไว้
ประดับข้างเรือนไขว้ มีให้เห็นเสมอ

คงพบเจออยู่บ้าง
สลักฝักมีดเหน็บข้าง ยามได้เดินดง

เขา-กระดูกควายนั้น
มนุษย์หินตัดสั้น ขัดให้แหลมคม

เป็นอาวุธอีกเครื่องใช้
มีด หอก ขอ ดาบได้ ต่อสู้ศัตรู

เกลากลึงรูเชือกร้อย
จัดเรียงเคียงสายสร้อย ประดับประดา

ถากทำเป็นช้อนส้อม
จับตะเกียบคู่พร้อม ขึ้นโต๊ะอาหาร

ทำหวีปิ่นปักเกล้า
เกศาเรียบค่ำเช้า ใครใช้คนชม

อีกประโยชน์ช้อนรองเท้า
ด้ามมีด ดาบ แคนเต้า ลูกเต๋ามีทำ

เข็มนิตติ้ง หลอดด้าย
กระสวยทอผ้าฝ้าย ยังใช้กระดูก- เขา

สารอาหารแคลเซี่ยม
แร่ธาตุที่ยอดเยี่ยม บำรุงร่างกาย

ช่างแคนอีสานใช้
เขาควายรองรับใต้ ยามสับลิ้นแคน

แม้กระดุมติดเสื้อ
เขา กระดูกยังเอื้อ แฟชั่นวิไล

โบราณเครื่องรางห้อย
สลักรูปแล้วเสกถ้อย ไสยะกถา

ประพันธ์โดย นายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล