ความรู้ที่ได้จากการสร้างบล็อก ได้รู้วิธีการสร้างบล็อกเป็นของตัวเอง เป็นเสมือนบันทึกส่วนตัว มีประวัติโดยย่อ มีรูปภาพ