การสร้างบล็อกในวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟล์อัลบั้ม การเอารูปมาลงในประวัติ