ความรู้ที่ได้รับในการสร้างบล็อก   ได้รู้วิธีการสร้างบล็อกว่ามีขั้นตอนในการสร้างบล็อกอย่างไรเริ่มต้นพอเข้าเว็บเขาก็ให้สมัครสมาชิกแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เขาให้เราทำ  ( ความในใจ ถ้าสมมุติอาจารย์ให้ศึกษาเองเราคงจะทำไม่ถูกหรอกดีที่มีอาจารย์ผู้ใจดีช่วยสอนสิ่งใหม่ ๆ  ให้เราได้ลองทำจึงทำให้เรามีความรู้ใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น )