ขณะนี้ สพท.มหาสารคามและโรงเรียนในเขตพื้นที่ กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

   ในนามของโครงการวิจัย  ขอกล่าวคำว่า "สวัสดีและยินดีต้อนรับค่ะ"

                       Enjoy your blog, dear bloggers!!!