ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนการสร้างบล็อกครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้น และกลัวกับการเรียน  แต่พอเริ่มเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนมาก เพราะอาจารย์สอนเก่งและมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้สนุกกับการเรียน และอาจารย์ก็ตลก มีมุขตลอดการสอนทำให้นักศึกษมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน หวังว่าจะได้ความรู้จากการเรียนมากมาย