การสร้างบล็อกนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าบล็อกคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราจะต้องสมัครไปทำไม  การสมัครก็ค่อนข้างจะยุ่งยากวุ่นวาย บางทีอินเตอร์เน็ตก็โหลดช้า ทำให้ตามไม่ค่อยทันตามที่อาจารย์บอก แต่ข้าพเจ้าก็พยายามทำตามที่อาจารย์บอกถึงแม้จะต้องถามเพื่อนข้างๆบ้าง แต่ข้าพเจ้าก็สามารถสมัครได้ และทำตามที่อาจารย์สอนได้ ซึ่งมันก็รู้สึกท้าทายและน่าสนใจดี