ความรู้สึกในการทำบล็อกครั้งแรก ตอนที่อาจารย์บอกให้ทำก็รู้สึกกลัวที่จะต้องทำเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องยากแน่นอนแต่พอได้ทำจริงแล้วรู้สึกไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเราได้ทำตามลำดับขั้นตอนที่อาจารย์ได้บอกไว้ แล้วเวลามีปัญหาก็ให้ยกมือถามอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ประกอบมากค่ะที่สอนสิ่งใหม่ๆให้ได้เรียนรู้