บันทึกฉบับแรก

  Contact

  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น  
จากการที่ได้เรียนรู้ที่ได้มีการสร้างบล็อก นักศึกษามีความรู้สึกว่า มันไม่ยากเกินความสามารถ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่นิดหน่อยก็คือ เวลาที่อาจารย์สอนอาจจะสอนเร็วเกินไปอาจทำให้นักศึกษาบางคนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ทัน แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งก็คือ อาจารย์สอนสนุก ๆ มีมุกเยอะมาก ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน ทำให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน ได้มากยิ่งขึ้น และตลกมาก ๆ //หนูช๊อบชอบ //

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Post ID: 56684, Created: , Updated, 2012-02-11 16:13:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)