จากการที่ได้เรียนรู้ที่ได้มีการสร้างบล็อก นักศึกษามีความรู้สึกว่า มันไม่ยากเกินความสามารถ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่นิดหน่อยก็คือ เวลาที่อาจารย์สอนอาจจะสอนเร็วเกินไปอาจทำให้นักศึกษาบางคนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ทัน แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งก็คือ อาจารย์สอนสนุก ๆ มีมุกเยอะมาก ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน ทำให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน ได้มากยิ่งขึ้น และตลกมาก ๆ //หนูช๊อบชอบ //