Contact

บันทึกฉบับแรก

  ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  

ความรู้สึก ที่ได้สร้างสมุดบันทึกส่วนตัวด้วยคอมพิวเตอร์ครั้งแรก ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนานกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้มีมาก่อน และเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่เราได้มีสมุดบันทึกส่วนตัวในคอมพิวเตอร์เหมือนคนอื่น ๆ ทำให้มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ก้าวไปอีกขั้น ถึงแม้ว่าในการสมัครนี้อาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยก็ตามข้าพเจ้าก็สามารถผ่านมาได้ถึงจุดสำเร็จแล้ว

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 56682, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (2)

นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์
IP: xxx.183.194.219
Written At 

การเรียนนั้นต้องอาศัยความพยายามจึงจะสำเร็จ  ขอให้ตั้งใจเรียนต่อไป

ก็ดี ค่ะ
IP: xxx.183.194.219
Written At 

ต้องสู้กันต่อไปนะ วิชานี้ สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ตายเลย