ความรู้สึก ที่ได้สร้างสมุดบันทึกส่วนตัวด้วยคอมพิวเตอร์ครั้งแรก ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนานกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้มีมาก่อน และเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่เราได้มีสมุดบันทึกส่วนตัวในคอมพิวเตอร์เหมือนคนอื่น ๆ ทำให้มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ก้าวไปอีกขั้น ถึงแม้ว่าในการสมัครนี้อาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยก็ตามข้าพเจ้าก็สามารถผ่านมาได้ถึงจุดสำเร็จแล้ว