ความรู้สึกในการสร้างบล๊อกครั้งแรกของข้าพข้าพเจ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่พอได้ทำจริง ๆ มันไม่ยากเลย แต่ในระหว่างการสร้างบล๊อกครั้งแรกของข้าพเจ้านั้นมันก็มีอุปสรรค์บ้างอุปสรรค์ในการรสร้างบล๊อกของข้าพเจ้าก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มันช้าบ้างแก็เมื่อใส่ชื่อลงไปชื่อก็ดันใปซ้ำกับของคนอื่นอีกทำให้ยิ่งช้าไปอีก  แต่เมื่อเปลี่ยนชื่อหลาย ๆ ครั้งมนก็ได้เอง