จากการที่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ในวันนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับการสับสนพอสมควร อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่า อาจารย์อาจสอนเร็วไปหน่อยหรือไม่ก็นักศึกษาตามไม่ทันอันนี้ก็ไม่สามารถโทษใครได้เพราะยังไม่มีความรู้