การสร้างบล็อกครั้งนี้มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการสร้างที่ไม่ค่อยทัน