การสร้างบล๊อคสนุกมากโดยเฉพาะตอนเลือกรูปที่จะใช้ไม่รู้ว่าจะเลือกรูปใครดีเพราะว่าสวยทุกรูปเลย