สันติชน
นาย วรนันท์ มูฮัมหมัด รอมฎอน บุนนาค

การจัดการความรู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น


ความตื่นตัวของผู้คนในยุคนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ได้ส่งผลต่อการพัฒนาคนพัฒนากระบวนการวิธีการคิดวิธีการทำงานแนวใหม่ที่มีผลกับคนอันนำไปสู่การพัฒนาทักษะคนและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม ไม่เพียงแค่นั้นยังส่งผลต่อการขยายการเรียนรู้ไประหว่างหน่วยงาน/องค์กรตลอดจนพัฒนาเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งขณะนี้ มีเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาชาวเขา และล่าสุดมีความพยายามเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงบทเรียนประสบการณ์ในการเข้าไปขัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเครือข่ายแต่ละจังหงัดและแต่ละองค์กรสร้างนักจัดการการวิทยุชุมชนในรายการเสียงไทบ้านเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รั่บชั่นเราเริ่มที่ขอนแก่นและกำลังดำเนินการอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM103 ซึ่งออกอากาศทางเว๊บทั่วประเทศก็ได้เปิดโอกาสให้รายการนี้ออกอากาศและเปิดออนไลย์เสียงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน้รียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเนื้อร้ายของสังคม มันก่อให้เกิดความแตกแยกบั่นเซาะบ้านเมือง ไม่ต่างอะไรกับพวกขายชาติขายแผ่นดินและพวกค้ายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่นทำลายประชาธิปไตยและทำให้ความยุติธรรมเสื่อมโทรม ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเบี่ยงเบนไม่ตรงไปตรงมา ทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดรูป ทำให้คนมีเงินใช้อำนาจเงินสร้างความเสียหายกับบ้านเมือง อาทิหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ลักลอบสินค้านำเข้าไม่ผ่านศุลกากร ฝังยาเพื่อกิน%จากการทำงบเบิกซื้อยาใหม่ การประมูลงานใหญ่ที่เชื่อมโยงสายใยนักการเมืองวงค์ญาคณาญาติ ทำให้ได้รับประโยชน์จากงบเมกกะโปรเจค หลายๆโครงการ การหาประโยชน์จากโครงการธุรกิจในมหาวิทยาลัย การที่บางจังหวัดจัดงานไหมและไม่เคยชี้แจงรายรับรายจ่ายให้ประชาชนรู้อน่างโปร่งใสมากว่า 10 ปี การเรียกเก็บเงินค่าบริการจากประชาชนของงานทะเบียนอำเภอและเทศบาลที่ไม่เคยให้ใบเสร็จรับเงินใดใดจากชาวบ้านมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นจังหวัดขอนแก่นจึงได้ประสานงานเครือข่ายองค์กรต่างๆทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ ในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกระบวนการวิธีการในการเข้าไปตรวจสอบองค์กร หน่วยงานต่างๆที่ได้เบาะแสมาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนักฏำหมายของเครือข่าย การนำผู้ที่สนใจจัดรายการวิทยุด้านนี้มาตั้งวงโสเหล่แลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคการจัดรายการต้านทุจริตคอร์รั่ปชั่นการเปิดสายออนไลย์ให้ประชาชนที่พบเห็น หรือทราบเบาะแสโทรเข้ามาหรือการโทรเข้สมาในรายการเพื่อแสดงความคิดเห็น และที่สำคัญเปิดโปงอย่างไรไม่ถูกฟ้องหมิ่นประมาท เป็นที่ทราบกันดีถึงการปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองเมื่อ 19 กันยายน 2549 มีประเด็นหนึ่งที่คณะปฏิรูปชูขึ้นมายึดอำนาจก็คือรัฐบาลที่แล้วมีปัญหาทุจริคคอร์รัปชั่นมากทั้งเล้กและใหญ่ ดังนั้นเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นจังหวัดขอนแก่น เห็นว่า 1.การปราบปรามลงโทษผู้ที่ทำการทุจริตคอร์รัปชั่นในคดีต่างที่กำลังดำเนินการให้ปรากฏต่อสาธารณะโดยเร็ว 2.รัฐบาลชั่วคราวควรเร่งสร้างกระบวนการที่จะสามารถป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นที่มีความยั่งยืนและต่อเนื่องให้ได้ 3.หากจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญใหม่และหากใช้รัฐธรรมนูญเก่า ฉบับปี2540เป็นฐาน รัฐบาลใหม่จะต้องตัดวงจรเลวของนักการเมือง สส สว ที่จะเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระอย่างเด็ดขาด 3.ให้มีบทลงโทษที่รนุนแรงต่อพฤติกรรมการขายตัวขายชาติเพื่อเงินของคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ คนทำงานในองค์กรอิสระทุกองค์กร โดยอาจให้มีหน่วยเฉพาะกิจตรวจสอบเรื่องพฤคตกรรมคนในองค์กรอิสระโดยเฉพาะ 4.รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาชนในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง รวมทั้งสื่อประชาชนด้วย ด้วยการปฏิรูปสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ให้มีสิทธิเสรีภาพอบย่างแท้จริงและให้ทุกสื่อมีรายการ เนื้อหาด้านต้านคอร์รัปชั่นและโดยเฉพาะข้าราชการที่กล้าตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน กรมกองต้องได้รับการดูแล คุ้มครอง และให้รางวัล ความดีความชอบ เหล่านี้น่าจะทำให้สังคมของเราดีขึ้น สงบขึ้น ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทรงมีความสุข และความยุติธรรมและประชาธิปไตยที่แท้จะได้กลับคืนมา
หมายเลขบันทึก: 56714เขียนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2006 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:13 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท