วันนี้เรียนการสร้างบล๊อก ได้รับความรู้มากมาย รู้จักบล๊อกคือสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่เราจะเขียนหรือใส่อะไรไปก็ได้ ซึ่งการสร้างบล๊อกนั้นเราต้องสมัครสมาชิก