ข้ามองปัญหาว่าเป็นความท้าทาย

ความท้าทายทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้น

ชีวิตง่ายขึ้นเพราะข้าเป็นผู้ที่มีเป้าหมาย

ข้าทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยปราศจากข้อแก้ตัวใดๆ

ข้าสร้างนิสัยของการมีความคิดด้านบวก

ข้าสนุกกับการค้นหาหนทางที่สร้างสรรค์เพื่อให้ได้สิ่งที่ข้าต้องการ

ข้าตื่นขึ้นทุกเช้าพร้อมกับความกระตือรือร้นใหม่ๆ

ข้าสมควรได้รับความร่ำรวย สุขภาพที่ดี ความรัก และความสุข