ความรู้__ เรื่องวัคซีน

.

นิตยสาร "บิสเนซ อินไซเดอร์" นำภาพจากกลุ่ม "วัคซีนทำงาน (#vaccineswork)" ที่ทำภาพกราฟิกง่ายๆ สบายๆ เพื่ออธิบายว่า วัคซีนปกป้องคนทั่วโลกมากเพียงไรมาตีพิมพ์, ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

วัคซีนช่วยชีวิตเด็กๆ ทั่วโลกได้เท่าไร (ราย/ปี)

 • H. influenza type B - สาเหตุปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฯลฯ > 199,000
 • pertussis - ไอกรน > 195,000
 • measles - หัด > 118,000
 • tetanus - บาดทะยัก > 60,000
 • pneumococcal disease - เชื้อ "นิวโม่ฯ" สาเหตุปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในเลือด > 476,000
 • rotavirus - โรต้าไวรัส > 453,000

.

ถ้าประเทศยากจน 72 ประเทศได้รับการสนับสนุนวัคซีันเด็กมากพอ... ภายในปี 2020/2563 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้

 • จะช่วยชีวิตเด็กได้ = 25 ล้านคน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล = 6,200 ล้านดอลลาร์ฯ = 1.86 ล้านล้านบาท

.

ยูนิเซฟ เป็นผู้ซื้อวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2013/2556 ทำให้ต้นทุนวัคซีนต่อเด็ก 1 คนลดลงอย่างนี้

 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ > $0.58 = 17.4 บาท
 • หัด > $0.24 = 7.2 บาท
 • วัคซีนรวม (MMR/หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) > $0.97 = 29.1 บาท
 • โรตาไวรัส (ทำให้ท้องเสียแบบแรง) > $3.50 = 10.5 บาท
 • วัณโรค (BCG) > $ 0.07 = 2.1 บาท
 • ตับอักเสบ B > $0.16 = 4.8 บาท
 • ไข้เหลือง > $0.70 = 21 บาท
 • วัคซีนรวม (DTP/คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก) > $0.19 = 5.7 บาท

.

ยูนิเซฟใช้วัคซีนรวม (DPT/คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้ผลดี และมีราคาถูก เป็นตัวชี้วัดว่า เด็กๆ ทั่วโลกได้รับวัคซีนเท่าไร (กี่ %)

จากปี 1980/2523 ถึงปี 2012/2555 พบว่า เด็กทั่วโลกได้วัคซีนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 83% = เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า

.

สถิติสหรัฐฯ > คนป่วยรายปีลดลงร้อยละ(%)เท่าไร (ก่อน-หลังให้วัคซีน), ตัวเลขในเข็มฉีดยา = ยอดคนป่วยรายปี

สถิตินี้บอกเราว่า โรคติดเชื้อลดลงในช่วง = 74-100%

 • diphtheria/คอตีบ > 100%
 • H. influenza/เอช.อินฟลูเอนซา (ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อกระแสเลือด ฯลฯ) > 99%
 • Hepatitis A/ตับอักเสบ เอ > 91%
 • Hepatitis B/ตับอักเสบ บี > 83%

และ...

 • measles/หัด > 99%
 • mumps/คางทูม > 99%
 • pertussis/ไอกรน > 89%
 • pneumococcal disease/เชื้อนิวโม่ฯ (ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อกระแสเลือด ฯลฯ) > 74%

และ...

 • polio/โปลิโอ > 100%
 • rubella/หัดเยอรมัน > 99%
 • congenital rubella > 99%
 • smallpox > 100%
 • varicella > 89%

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะร่วมลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มการผลิตบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะนักสาธารณสุข (หมออนามัย), พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล และให้การสนับสนุนวัคซีนประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจน เช่น พม่า ลาว ฯลฯ ได้

ตรงนี้จะเป็นมิตรภาพที่ให้ผลดี คือ ลดโรคติดต่อได้ทั้งในเพื่อนบ้าน และในไทย

ท่านผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตเด็กๆ ได้ โดยการส่งเสริมให้ลูกๆ หลานๆ ของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ

ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.

Thank Unicef & #vaccineswork

Thank & many thanks > ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้บริจาควัคซีนรายใหญ่ทั่วโลก เช่น ท่านบิลล์ เกตส์ (ประธานไมโครซอฟต์ที่ขายระบบปฏิบัติการวินโดวส์), ท่านบัฟเฟตต์ (มหาเศรษฐีนักค้าหุ้น) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)