อ่าน บันทึกอ.วิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว อยากนำมาคิดดังๆเผื่อจะได้ฟังคนอื่นคิดบ้างค่ะ

คิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจในตัวเองมานานแล้ว และดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเมื่อมี"เปลือก"หุ้มห่อ แต่ก็พบว่าตัวเองมีข้อดีที่ไม่กลัวที่จะบอกว่าไม่รู้ และยินดีเรียนรู้จากผู้อื่นที่เราเห็นว่าเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ และรักที่จะเรียนรู้ไปเสียทุกเรื่อง มีหลายๆครั้งที่คิดว่าตัวเองแสดงความมั่นใจในตัวเอง ในทำนองที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่กล้าโต้แย้ง แต่ก็สายเกินแก้ ทำให้หมดโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากผู้อื่น พยายามแก้ไขตัวเองในจุดนี้อยู่เสมอ

จุดนี้เองเป็นสิ่งที่คิดว่า เราแตกต่างจากผู้อื่นคือ จะไม่กลัวที่จะโต้แย้งถ้าคิดว่าเรารู้เรื่องนั้นๆ (เป็นมาตั้งแต่ไม่มี"เปลือก") จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมที่ต้องสร้างให้เกิดแก่พวกเรา เพราะเท่าที่พบเห็น พวกเราจะเชื่อถือผู้อื่นที่ "เปลือก"และไม่เชื่อมั่นตัวเองเพียงพอจึงไม่ชอบเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้ง

แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เรียนรู้ได้ไม่จบสิ้นสำหรับตัวเองคือ ต้องสร้างความเคารพผู้อื่นให้เกิดกับตัวเอง ต้องเรียนรู้วิธีที่จะไม่แสดงความมั่นใจในความคิดของตนเองจนทำให้ผู้อื่นลดความเชื่อมั่นของเขาลง ต้องเรียนรู้วิธีที่จะบอกเล่าความคิดเห็นโดยทำให้ผู้อื่นกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับเรา ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เราเคารพผู้อื่นมากขึ้นไปด้วย ยากค่ะ และมักจะรู้ตัวเมื่อพลาดไปแล้วเสมอ

เป็นหัวข้อที่น่าคิด และอยากฟังผู้อื่นคิดดังๆบ้างค่ะ