ข้อเสนอในการจัดการปัญหาสิทธิในการประกอบอาชีพ

สถานการณ์เด่นด้านกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ทำธุรกิจได้ เช่น การค้าขายหรือทำการเกษตรเพื่อการค้า

 

ผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

ระยะสั้น : ประชาชนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิประกอบการค้าอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ เนื่องจากมีเงินลงทุนไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อจะประกอบการค้า ตามมาตรา ๑๔ ได้ อีกทั้งอาชีพการเกษตรยังเป็นอาชีพต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ผู้มีปัญหาสถานะประกอบได้ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

 

ระยะกลาง : มีการฝ่าฝืนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่กฎหมายกำหนดห้ามค้าขาย เป็นอาชีพพื้นฐานที่ชาวบ้านในพื้นที่ประกอบการ เช่น การประมงหรือเกษตรขนาดเล็ก และการค้าขายเพื่อยังชีพ เป็นต้น

 

ระยะยาว : เยาวชนและบุคคลทั่วไปจะถูกจับกุมและดำเนินคดี มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตกเข้าสู่วังวนของการเรียกรับสินบน การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

   

ต่อฝ่ายราชการ

กระทรวงแรงงาน

             ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ให้มีลักษณะที่เอื้อต่อชาวบ้านที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน เช่น การลดขนาดทุน  หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจต้องห้ามท้ายพระราชบัญญัติ

ต่อภาคประชาชนและองค์กรเอกชน

         ร่วมรณรงค์และผลักดันแก้ไขปัญหานี้ในเชิงนโยบาย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#การทำงาน#สิทธิ#กฎหมาย#การจัดการปัญหา#สถานะ#ข้อเสนอแนะ#เด็กเยาวชนและครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 56466, เขียน: 30 Oct 2006 @ 16:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)