ข้อเสนอในการจัดการปัญหาสิทธิการทำงาน

สถานการณ์เด่นด้านกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑ ทำได้ ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของเยาวชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่สำเร็จการศึกษาในปัจจุบัน

 

ผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

ระยะสั้น : เนื่องจากกฎหมายไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ ทำให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในทุกพื้นที่ต้องทำงานตามวุฒิการศึกษาโดยไม่ได้ขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการเป็นล่าม หรือเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น หรือทำให้ไม่ได้ทำงานตามวุฒิการศึกษาที่เล่าเรียนมา

 

ระยะกลาง : เยาวชนที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีทางเลือก ทำให้ต้องทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการฝ่าฝืนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

 

ระยะยาว : เยาวชนและบุคคลทั่วไปจะถูกจับกุมและดำเนินคดี มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตกเข้าสู่วังวนของการเรียกรับสินบน การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

 

ต่อฝ่ายราชการ

กระทรวงแรงงาน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑ ทำได้ โดยกำหนดลักษณะงานให้มีมากขึ้นและตรงต่อวุฒิการศึกษาที่บุคคลซึ่งมีปัญหาสถานะและสิทธิสำเร็จการศึกษามา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - พิจารณาขยายระยะเวลาในการขอออกนอกเขตพื้นที่เพื่อหางานและการออกไปทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง                   

       โดยการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและวิชาการเข้าร่วม

สำนักงานจัดหางานจังหวัด - ควรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในการขออนุญาตทำงานโดยถูกกฎหมายแก่ประชาชนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่

 

ต่อฝ่ายองค์กรเอกชน

              ในขณะที่กฎหมายเก่ายังบังคับใช้อยู่ องค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่ควรทำความเข้าใจกับเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในวัยทำงาน ว่าจะทำงานโดยชอบด้วยกฎหมายได้จะต้องขออนุญาตและการฝ่าฝืนจะมีความผิด เพื่อป้องกันปัญหาการถูกจับกุมดำเนินคดี

                และประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อช่วยประชาชนที่ต้องการขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#การทำงาน#สิทธิ#กฎหมาย#การจัดการปัญหา#สถานะ#ข้อเสนอแนะ#เด็กเยาวชนและครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 56463, เขียน: 30 Oct 2006 @ 16:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)