GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายงานไม่สด HR Northeast Forum 2006 (3)

ทรัพยากรมนุษย์

คุณบุปผาวดี  โอวรารินทร์  ได้เสนอระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรว่าควรจ่ายให้ถูกต้องและตรงตามบุคคล  ตรงตามเหตุผลและตรงตามระยะเวลา  ขณะที่ผศ.ดร.ปัณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา  มาพร้อมกับจักรยานคันเก่งว่าด้วยเรื่องการเพิ่มสมรรถนะองค์กรด้วยการพัฒนาองค์การ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ทรัพยากรมนุษย์
หมายเลขบันทึก: 56461
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  เรียนท่านรองรังสรรค์

 สมรรถนะบุคคล มุ่งสู่ พัฒนาองค์กร

 ขับเคลื่อนสู่เป้า ร่วม"เล่าเรื่อง เคล้าพลัง"