30 - 31 - 1 - 2  ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะดิฉันกำลังนับวันที่เหลือในการเตรียมงาน UKM 8 ที่ มน.  ทุกฝ่ายกำลังเตรียมงานกันอย่างขมักเขม้น  ส่วนดิฉันเองก็มีงานประจำที่ยังพอกหางหมู (ตัวน้อยๆ) ที่จะต้องเร่งสะสางพร้อมๆ กันไปด้วย  สำหรับบันทึกนี้ดิฉันขอแจ้งรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ทราบ  ดังนี้ค่ะ

     (ข้อมูล ณ เวลา 15.39 น. เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลัยยังมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมบ้างเล็กน้อย)

   1.  <กำหนดการ> ล่าสุดๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในบางจุดเพื่อความเหมาะสม  และคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้อีกแล้วค่ะ       

   2.  <รายชื่อผู้เข้าร่วม>  พร้อมทั้งรายละเอียดการแบ่งกลุ่มในการ ลปรร. และ หมายเลขห้องพักที่โรงแรมไพลินสุโขทัย  

  

   3.  <ตารางรถรับ – ส่ง> ผู้เข้าร่วมงานทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมจากแต่ละม.และในส่วนของผู้จัดงานทั้ง 4 ทีม   หากมีมหาวิทยาลัยใดต้องการรถรับ – ส่งเพิ่มเติม  หรือหากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาแจ้งรายละเอียดมาในบันทึกนี้เพื่อที่ทาง มน. จะได้จัดรถรับ – ส่งและอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมค่ะ

     สำหรับในส่วนของคุณอำนวยประจำกลุ่ม  และ SSM Team ดิฉันขออนุญาตจับคู่โดยเรียงตามลำดับดังนี้นะคะ

กลุ่มที่ 1 
ผศ.ดร.เสมอ     ถาน้อย
คู่กับ
คุณสุนิสา     พรหมมณี

กลุ่มที่  2
ดร.รุจโรจน์     แก้วอุไร
คู่กับ
คุณสิริกาญจน์     ยอดบุรี

กลุ่มที่  3
อ.สมลักษณ์     วงศ์สมาโนดน์
คู่กับ
คุณขวัญตระกูล     กลิ่นสุคนธ์

กลุ่มที่  4
ดร.พนมขวัญ     ริยะมงคล
คู่กับ
คุณพนารัตน์     น้อยด้วง

กลุ่มที่  5
คุณอนุวัทย์     เรืองจันทร์
คู่กับ
คุณมาดา     ชยทัตโต

กลุ่มที่  6
คุณวันเพ็ญ     ตันจันทร์กูล
คู่กับ
คุณสุภาพร     เรืองจันทร์

กลุ่มที่  7
คุณพัชรี     ท้วมใจดี
คู่กับ
คุณพัชรา     จินาพันธุ์

กลุ่มที่  8
คุณสินีนาฏ     พุ่มสอาด
คู่กับ
คุณภัทรสิทธิ์     รอดเมือง

     ท่านอาจารย์วิบูลย์ฝากแจ้งทีมงาน มน. ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทีมวิทยากรกระบวนการ  ทีมคุณอำนวย  ทีม SSM Team  และทีมโสตฯขอเรียนเชิญประชุมเตรียมการกันอีกครั้งในโค้งสุดท้าย  วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 49 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมไพลินสุโขทัยนะคะ    (ยกเว้นทีมนิสิตภาพนิ่ง  3 ท่าน  ที่ได้ประสานงานผ่านน้องปืนซึ่งจะเดินทางไปในเช้าวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.) 

     สำหรับรายละเอียดการเดินทางพร้อมหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการQAU จะได้จัดส่งถึงมือทุกท่านในวันพรุ่งนี้ค่ะ