การมีเอกสารทางทะเบียน จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ

สถานการณ์เด่นด้านกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

 

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ได้เป็นจำนวนมาก

  

ผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

ระยะสั้น : เด็ก เยาวชน และครอบครัวผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในพื้นที่สึนามิ ได้รับการสำรวจและจัดทำเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิทางกฎหมาย

ระยะกลาง : มีระบบการจัดการฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลอย่างเป็นระบบ

ระยะยาว : ช่วยให้เกิดความชัดเจนในการพิสูจน์และแยกแยะสถานะของบุคคลที่ได้รับการสำรวจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดหรือการให้สถานะที่เหมาะสมแก่บุคคล ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิของบุคคล ต่อไป

  

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

 

ต่อฝ่ายราชการ

- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ควรเร่งออกบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลที่ได้รับการสำรวจไว้แล้ว  และควรดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนให้แก่บุคคลอื่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ครอบคลุม และครบถ้วน

- สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ควรเชื่อมฐานข้อมูลกับภาคเอกชนที่ได้ดำเนินการสำรวจบุคคลตกหล่นทางทะเบียนในพื้นที่สึนามิไว้แล้ว เช่นมูลนิธิเด็ก มูลนิธิกระจกเงา และเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นไปอย่างละเอียดครบถ้วน

ต่อฝ่ายองค์กรเอกชน

ควรร่วมกับภาครัฐในการพิสูจน์ชุมชน และช่วยกลั่นกรองบุคคลเพื่อมิให้ผู้ที่มิได้อยู่ในชุมชนเข้ามารับการสำรวจ

ต่อฝ่าย องค์กรสนับสนุนงบประมาณ

  องค์กรแพลน ยูนิเซฟ หรือองค์กรทุนอื่นๆ ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลของบุคคลผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ

ต่อฝ่ายวิชาการ 

คณะนิติศาสตร์ ของทุกสถาบันควรตระหนักถึงปัญหาของบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคม เพื่อร่วมสร้างนักกฎหมาย หรืออาสาสมัครด้านกฎหมายที่มีจิตวิญญาณ ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ต่อฝ่ายสื่อสารมวลชน 

 นักสื่อสารมวลชนควรหันมาให้ความสำคัญต่อปัญหาประชาชนคนเล็กคนน้อยในสังคม ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และเผยแพร่ข้อมูลสภาพปัญหาให้สังคมได้รับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#สิทธิ#กฎหมาย#การจัดการปัญหา#สถานะ#ข้อเสนอแนะ#เด็กเยาวชนและครอบครัว#เอกสารพิสูจน์ตน

หมายเลขบันทึก: 56451, เขียน: 30 Oct 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)