กระชับสัมพันธ์สาธารณรัฐประชาชนจีน

pr_kpru
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยหงเหอ ซึ่งผลการเจรจาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในอันที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ของความเป็นมิตรด้านการอุดมศึกษา ด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่ออนาคตของเยาวชนและการศึกษาของทั้งสองประเทศ
กระชับความสัมพันธ์สาธารณรัฐประชาชนจีนแน่นแฟ้น                                 ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดเผยหลังจากกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีตั้งแต่ปีงบประมาณ  2548  จำนวน  3  ประเทศ  ได้แก่  สหพันธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศอินเดีย  นั้น  ได้มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวนมากพัฒนาความร่วมมือในเชิงลึกกับประเทศดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-กำแพงเพชร  ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในประเทศจีนมาแล้วจำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  SICHUAN  NORMAL , XIHUA  UNIVERSITY และ HONGHE UNIVERSITY  โดยสองมหาวิทยาลัยแรกซึ่งตั้งอยู่    มณฑลเสฉวน  ตกลงที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้านพัฒนาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ส่วนมหาวิทยาลัยหงเหอนั้นตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองหงเหอ   มณฑลยูนาน  อยู่ห่างจากเมืองคุณหมิงประมาณ  300  กิโลเมตร  และเมื่อระหว่างวันที่  17 22  ตุลาคม  ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยหงเหอ  ซึ่งผลการเจรจาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในอันที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ของความเป็นมิตรด้านการอุดมศึกษา  ด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่ออนาคตของเยาวชนและการศึกษาของทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้การเดินทางไปเจรจาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหงเหอโดย  ศ. Bing Peng อธิการบดี  โดยข้อตกลงความร่วมมือนั้นทั้งสองมหาวิทยาลัยยินดีร่วมมือในการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน  ความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา วัฒนธรรม  ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระดีบปริญญาตรีในลักษณะโครงการนานาชาติ (ภาษาจีน)  นอกจากนี้ยังมีโครงการเรียนภาษาจีนหนึ่งภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยหงเหอ  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการอุดมศึกษาในทั้งสองมหาวิทยาลัยรวมทั้งความร่วมมือด้านงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านชุมชนชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำโขง  หรืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน    ในลักษณะเดียวกัน                                ผศ.รัตนา  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนั้น  มหาวิทยาลัยหงเหอยินดีให้การต้อนรับ       และมีการเตรียมการเป็นอย่างดี  โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะด้านภาษาจีนเป็นเวลา  1  เดือน  ก่อนที่จะออกฝึกงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอีก  1  เดือน  สำหรับกำหนดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรุ่นแรกที่จะออกเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้.....................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#การศึกษา#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#ยินดีต้อนรับ#kpru#pr#ราชภัฏกำแพงเพชร#จ๊ะจ๋า

หมายเลขบันทึก: 56454, เขียน: 30 Oct 2006 @ 16:06 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)