ข้อเสนอในการจัดการปัญหาสิทธิในการเดินทาง

สถานการณ์เด่นด้านกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

 

กฎหมายว่าด้วยการจำกัดเขตพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย ไม่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

 

ผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

ระยะสั้น : เด็ก เยาวชนและครอบครัว ไม่ไปยื่นคำขอออกนอกเขตพื้นที่ เนื่องจากกฎเกณฑ์ระยะเวลาในการอนุญาตใช้เวลานาน และมีระยะเวลาในการออกที่สั้น ไม่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

 

ระยะกลาง : มีการฝ่าฝืนมากขึ้น และมีเด็กและเยาชนถูกจับดำเนินคดีในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมากขึ้น ซึ่งเป็นความผิดอาญาและส่งผลต่อการอนุมัติให้สถานะบุคคลของเจ้าหน้าที่

 

ระยะยาว : เด็กและเยาวชน เกิดความรู้สึกว่าการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นสิ่งปกติ และส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระทำความผิดที่มากขึ้น คดีใหญ่ขึ้น เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีวังวนแห่งชีวิตอยู่ในสถานีตำรวจและศาลเสมอ

   

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

  ต่อฝ่ายราชการ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

            เนื่องจากระเบียบในการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างกัน และแยกเป็นหลายฉบับ ทำให้ยากแก่การทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการใช้บังคับมานานแล้วจนไม่สัมพันธ์กับสภาพการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้นจึง ควรแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น และ กำหนดวิธีการขั้นตอนให้ชัดเจนและไม่ยากจนเกินไป โดยอาจรวมเป็นระเบียบเดียวกันเพียงฉบับเดียว

 

สำนักทะเบียนอำเภอในท้องถิ่น

            ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบฯ อำเภอควรอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขออนุญาตออกนอกเขต ทั้งในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาให้เร็วขึ้น รวมถึงระยะเวลาให้อนุญาตออกนอกพื้นที่ เป็นต้น

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

              เร่งประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่เพื่อไปศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร

 

ต่อฝ่ายองค์กรเอกชน  

               ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอน รวมทั้งผลดีของการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#สิทธิ#กฎหมาย#การจัดการปัญหา#สถานะ#ข้อเสนอแนะ#เด็กเยาวชนและครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 56458, เขียน: 30 Oct 2006 @ 16:20 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 10:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)