P1020801

เยือนประเทศจีน

                                ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามคำเชิญของ  ศ. BING  PENG  อธิการบดีโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง  พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่ออนาคตของเยาวชนและการศึกษาของประเทศ 

............................................................