ศน.ชนม์นิภา

  ติดต่อ

  ผลสำเร็จจากการส่งเสริมงานวิจัย ของ ศึกษานิเทศก์  

  การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นบทบาทสำคัญของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกประการหนึ่ง   ด้วยภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของ  สพท.สุราษฎร์ธานี  เขต  ๑  มีความตระหนักในหน้าที่เป็นอย่างดี  จึงได้มีโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา ปี งบประมาณ ๒๕๔๙  ทำให้มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพจำนวน ๑๐   เรื่องได้รับโล่รางวัลที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง  สพฐ.  และสพท.  และมีเค้าโครงงานวิจัย  ๒๙๓ เรื่อง ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้น   จากการดำเนินงาน  ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศและนำผลงานไปจัดนิทรรศการในวันประชุม  ผอ.เขตทั่วประเทศที่โรงแรมไดมอนด์ วันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.ที่ผ่านมา  ได้รับคำชมเชยของผู้เข้าเยี่ยมชมและสนใจสอบถามการปฏิบัติงานมากมาย  โดยเฉพาะ สพท.ชลบุรี  เขต ๒ ได้มาศึกษาดูงาน  

          ดังนั้นในการทำงานใด  ๆ ก็ตามถ้ามีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องประสานงานกับสถานศึกษาตลอดเวลาผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คงสร้างหน้าสร้างตาให้กับเขตพื้นที่ได้ไม่น้อย  และจะเกิดผลดีมากยิ่งขึ้นถ้าทุกฝ่ายให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการทำงาน  อย่าคิดว่าเรื่องของใครฉันไม่เกี่ยว

           บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการของเขตพื้นที่คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  จึงขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้  โดยเฉพาะผลงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ ได้รับคำชมเชยจากท่านเลขธิการ สพฐ.และ  ผอ.เขตที่เข้าชมนิทรรศการที่ไดม่อนด์   สุราษฎร์ธานี   จึงขอให้สถานศึกษาทุกโรงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

หมายเลขบันทึก: 56465, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-12 15:44:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดกระบวนการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)