ประชุม...สามัญ

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมที่ผ่านมาได้เข้าร่วมเวทีการประชุมสามัญประจำปีของกองทุนหมู่ ๓

ทางกองทุนได้นัดเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สมาชิกเริ่มทยอยมาและได้เริ่มการประชุมเมื่อเวลา ๑๓.๓๐น.จำนวนสมาชิกทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน แต่มีสมาชิกเข้าร่วมเพียง ๓๐ คน และคณะกรรมการ ๑๐ คนแต่มีกรรมการเข้าร่วมเพียง ๕ คน (กรรมการน้อยเนื่องจากมีงานหลายงานซ้ำซ้อนกันทั้งงานศพ งานประชุม) 

ในขณะที่รอสมาชิกมาทางเลขากองทุน (คุณวิทยา)ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพกองทุนที่เป็นอยู่ ผลการดำเนินการของกองทุนในรอบปที่ผ่านมา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องสัจจะวันละ ๑บาทเพือการออม ไว้จัดเป็นสวัสดิการสำหรับประชาชน

ทางกองทุนได้เสนอผลประกอบการของกองทุนโดยสรุปพบว่ายังมีหนี้คงค้างประมาณ ๒ หมื่นบาทจะยกยอดไปหักจากกำไรปีหน้า สำหรับเงินออมทรัพย์ที่มีของกองทุนประมาณล้านกว่าบาท (ในความคิดของผู้ทำวิจัยมีความสงสัยว่าในเมื่อนำเงินมาฝากแล้วทำไมไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง)มีการลงมติขอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดการกับลูกหนี้ที่ไม่จ่าย การขอค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการกองทุน (ในเวทีมีคำถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้กรรมการ)โยใช้เงินจากกำไรของกองทุน เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีคนมาทำงานให้กองทุน

วาระสุดท้ายของการประชุมเป็นกิจกรรมของทางทีมงานวิจัย  ทางผู้วิจัยจึงได้ตั้งประเด็นคำถามในเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อคณะกรรมการกองทุนและในเรื่องของการจัดการผู้ที่ไม่ส่งเงินซึ่งได้ถ่ายภาพของการแสดงความคิดเห็นมาแล้ว จากนี้คงต้องทำการวิเคราะห์ร่วมกับทางกองทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนากองทุนโดยได้รับฟังความคิดเห็นของทั้งเครือข่าย กองทุน และสมาชิกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (1)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะแล้วแผนกิจกรรมต่อไปจะลงพื้นที่วันไหนอีกคะ...